Nytt søknadssystem for gårdbrukere

Fra 15. august i år må alle gårdbrukere som skal søke om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel gjøre dette elektronisk via Altinn.

Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn.

Omleggingen til digital søknad skal føre til kortere saksbehandlingstid og at tilskuddet vil bli utbetalt raskere.

Ikke internett-tilgang?
For de som ikke har internett, kan andre fylle ut søknaden, som for eksempel regnskapskontor og avløserlag. I en kort overgangsperiode vil det være mulighet til å søke på papir, men til høsten blir ordningen fullelektronisk.

Mer informasjon
Mer informasjon om hvordan du fyller ut søknaden kan du få hos Landbruksdirektoratet. Her kan du også se korte filmer om utfylling av søknaden. Ellers er det bygd inn hjelp underveis i utfyllinga av den elektroniske søknaden. Du kan også kontakte landbrukskontoret i din kommune hvis du har spørsmål.