Sårbare humler på jobb for naturen og oss

I Norge er fem humlearter på rødlista. Små tiltak kan gi stor effekt for å bevare artene, og du kan bidra. 

Humler er bier, som igjen hører under insektordenen veps, eller årevinger. Det er kjent over 250 humlearter i verden, og hele 35 av dem er påvist i Norge. Humler er tilpasset et barskt klima og lever både ved kysten og i fjellet.

Humlene bidrar til produksjon av mange av våre matvarer, som frukt og bær, og de bestøver en stor andel av blomstene i naturen. 30 prosent av alt det vi spiser er avhengig av insektene. Slik er humlene nødvendige for at både økosystemene og våre samfunn skal fungere. Blir det færre humler, er det et varsko om at noe ikke står bra til i naturen.

Trues av oss

Det er mye som må klaffe for at en humledronning skal lykkes med å bygge opp et samfunn og få frem nye dronninger. Finner dronninga en passende bolplass, skal det også være rikelig tilgang til riktige blomster den nærmeste kilometeren. Og det må ikke være for mange farer i nærheten.

Det er menneskers virksomhet som er hovedårsaken til at noen av våre humlearter sliter i dag. Mer intensivt landbruk, gjengroing med fremmede arter, utbygging og andre faktorer reduserer humlenes matfat, og de er i dag truet på verdensbasis.

Start i egen hage

Dersom vi lærer mer om hvordan forvalte naturen rundt oss, kan humlene nyte godt av det. Det er mye du kan gjøre i egen hage, som å lære deg hvilke svartelista arter du skal unngå og helst bidra til å ta bort.

Pollen fra lupin kan for eksempel være skadelig for humler. 

Ta med brosjyren «Våre sårbare humler» ut, og begynn arbeidet. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har laget brosjyren. De har også fått et nasjonalt ansvar for å lage et faggrunnlag for de truede humleartene i Norge.