Dronning Sonjas skolepris 2018

Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. 

Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Fylkesmennene nominerer skoler

Utdanningsdirektoratet har gitt fylkesmennene i oppdrag å nominere én eller to kandidater fra hvert fylke. 

Vi oppfordrer ulike organisasjoner til å ta kontakt med skoler eller skoleeiere dere mener gjør et godt arbeid innenfor priskriteriene, og oppfordre dem til å lansere seg som kandidater. Nominasjonen går via fylkesmennene. Fylkesmennene har frist for å sende inn årets kandidater til Utdanningsdirektoratet 4. september 2018. Vær oppmerksom på at skolene i fylket kan ha en tidligere frist.