Fylkesmannen i Trøndelag

1.januar 2018 ble Fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag slått sammen til Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannen i Trøndelag har rundt 270 ansatte organisert i sju avdelinger og en stab under fylkesmannen. Alle skal bidra til at Trøndelag er et godt fylke å bo og arbeide i. Fylkesmannen har kontorer i Steinkjer, Trondheim, Røros og Snåsa. Hovedkontoret er på Statens hus i Steinkjer. 

Fylkesmann Frank Jenssen

Frank Jenssen er første fylkesmann i sammenslåtte Trøndelag. Jenssen startet i jobben 1. januar 2018, da de to Fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Fylkesmannen i Trøndelag. 

Jenssen har i mange år vært politiker, der han har representert partiet Høyre. Han har lang erfaring fra bystyre og formannskapet i Trondheim kommune. Jenssen også sittet på Stortinget, som stortingsrepresentant i perioden 2013 - 2017. Han var også statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet i perioden 2003-2005.

I perioden 2010 - 2013 jobbet han som kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Han er født i Levanger kommune og har sin utdannelse fra Universitetet i Trondheim, senere NTNU.