Hopp til innhold

Sjumilssteget nasjonalt

Sjumilssteget er en satsning hos fylkesmannsembetene som arbeider med at kommunene og embetene skal bruke FNs barnekonvensjon som sin viktigste lov i saksbehandling som angår barn og unge. Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppe koordineres fra embetet i Troms, og har medlemmer fra andre fylkesmannsembeter.