Hopp til innhold

Førarkortrettleiaren er ein rettleiar om helsekrava til den som skal ha førarkort. Målgrupper for rettleiaren er:

du som søkjer om førarkort

legar, psykologar og optikarar som skriv ut helseattest til trafikkstasjonen

saksbehandlarar på trafikkstasjonen, i politiet og hos fylkesmennene