Nasjonal dugnad for økt kunnskap om hjerneslag

Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag.

Kampanjen er utviklet sammen med brukerorganisasjonene og sentrale fagmiljøer. Kampanjen vil bestå av flere elementer, deriblant en reklamefilm på tv som vil gå i 2-3 uker etter kampanjestart. Andre kampanjeelementer vil være aktive ut året.

Overordnet mål for kampanjen er at flere får behandling i tide og overlever med god livskvalitet. Kunnskapen om plutselige symptomer ved hjerneslag skal bygges opp og terskelen for umiddelbart å ringe 113 ved mistanke om hjerneslag skal senkes.

Hovedbudskapene er enkle og konkrete:

  • Er det plutselig vanskelig å prate, smile og løfte armene kan det være hjerneslag. 
  • Ring 113, hvert sekund teller.

 For å få mest mulig ut av det nasjonale løftet trenger Helsedirektoratet alles hjelp.