Gratisprinsippet i skolen

Elever har rett til en gratis offentlig grunnopplæring. Det betyr at skolene ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæring eller videregående opplæring.

Gratisprinsippet vil si at kommunen ikke kan kreve betaling fra elever eller foreldre for verken undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige eller sosiale) som skjer i skoletida og i skolens regi, og som er en del av grunnskoleopplæringa i samsvar med opplæringslova og lovens forskrifter.

Skoleturer, pc-ordninger og loddsalg før leirskole er bare noen eksempler på hva som kan utfordre gratisprinsippet. Utdanningsdirektoratet har mer informasjon om gratisprinsippet