Dronning Sonjas skolepris til din skole?

Jobber skolen din godt med inkludering? Er dere flinke til å praktisere likeverd? Da kan dere være aktuelle vinnere av Dronning Sonjas skolepris.

Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Dersom skolen din arbeider godt med disse temaene, kan Fylkesmannen nominere din skole til prisen.

Hvem kan nominere?

Fylkesmannen nominerer kandidater fra sine fylker, men tar imot innspill fra skoleeiere og oppfordrer dem til å søke. Dersom du ikke er skoleeier, men ønsker at skolen din skal nomineres, må du ta kontakt med den aktuelle skoleeier, som vurderer om det skal sendes søknad til Fylkesmannen. Ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke, for å undersøke fristen for innspill. Utdanningsdirektoratet har satt sin nominasjonsfrist til 2. september 2016. 

Hvem kan vinne?

Både grunnskoler og videregående skoler kan vinne prisen. Juryen velger én vinner hvert år, og prisen deles ut av Hennes Majestet Dronning Sonja på den prisvinnende skolen.

Om likeverd og inkludering

For at en skole skal kunne nomineres, må den jobbe godt med inkludering og likeverd. Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Noen kriterier

Følgende karakteristikk bør passe skolen dersom vi skal kunne nominere den:

• Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
• Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
• Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Om prisen

Dronning Sonjas skolepris ble første gang utdelt i 2006.