Slås sammen

Regjeringen har i dag lagt fram en kongelig resolusjon om å slå sammen fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag med virkning fra 1.januar 2018.  

 I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet heter det:

 - De to fylkeskommunene slås etter planen sammen fra 1. januar 2018. Da er det naturlig at de to embetene slås sammen fra samme tidspunkt, sier Jan Tore Sanner.

Både Steinkjer og Trondheim opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte fylkesmannsembetet, med embetets hovedsete i Steinkjer. Dette vil innebære at den nye fylkesmannen har sitt hovedkontor i Steinkjer, med de funksjoner som er nødvendig for å kunne utøve rollen som fylkesmann.

Hva som er den mest hensiktsmessige fordelingen av avdelinger, funksjoner og arbeidsplasser for det sammenslåtte embetet, ønsker kommunal- og moderniseringsministeren å bruke mer tid på i dialog med de berørte parter.

Det ledige embetet som fylkesmann for det sammenslåtte embetet i Trøndelag vil kunngjøres i god tid før sammenslåingen finner sted.

 - Det pågår nå en faglig utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, og gjennom denne vil vi få et godt grunnlag for å fatte beslutninger om de øvrige embetene i Norge. Jeg anser likevel at det allerede nå er tilstrekkelig grunn til å slå sammen de to embetene i Trøndelag. Det vil være uhensiktsmessig om nye Trøndelag fylkeskommune ved etableringen må forholde seg til to fylkesmannsembeter i lengre tid, sier statsråd Jan Tore Sanner.

 

Les pressemeldingen fra Regjeringen.no.