Samenes nasjonaldag 6. februar

I dag markeres samenes nasjonaldag, og vi gratulerer med dagen!

Den samiske nasjonaldagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim 6. februar 1917. Dette var første gang i historien at nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte felles saker og problemstillinger.

Den samiske nasjonaldagen ble første gang markert i 1993, og 6. februar har siden 2004 vært offisiell flaggdag i Norge. Det er i dag mange symboler og begivenheter knyttet til den samiske nasjonaldagen, og dagen feires av samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Et viktig symbol i feiringen av 6. februar er flagget. Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i.

Gratulerer med dagen!