Møte i referansegruppen

14. desember ble første møte i referansegruppen for klimaskogprosjektet gjennomført. Her finner du presentasjoner og referat.

Første møte i referansegruppen for klimaskogprosjektet ble gjennomført 14. desember 2016. På møtet deltok representanter fra ulike interesseorganisasjoner innenfor skog og miljø. Organisasjonene som var representert var:

  • Kystskogbruket
  • Statskog
  • Nordland fylkeskommune
  • SABIMA/Salten naturlag
  • Bodø og omegn turistforening
  • Nordland sau og geit

I tillegg deltar Allskog og Naturvernforbundet i referansegruppen, men begge var desverre forhindret fra å delta på møtet.

Referat fra møtet finnes i boksen til høyre på siden. Her finner dere også innlegg fra Hege Haugland i Miljødirektoratet som styrer den nasjonale delen av prosjektet. Videre er det også en presentasjon om status i Nordland per 14. desember.