Utbetaling av tilskudd til siidaandeler starter i juni

Reineierne skiller ut rein til slakt og for videre avl i skillegjerdet i Simskardet, Børgefjell
Reineierne skiller ut rein til slakt og for videre avl i skillegjerdet i Simskardet, Børgefjell (Foto: Mildrid Elvik Svoen / Fylkesmannen i Nordland)

Landbruksdirektoratet framskynder oppstart for utbetaling av tilskudd til 12. juni. Fylkesmannen prioriterer tilskuddsbehandlingen, og sender vedtak om utbetaling fortløpende til direktoratet.

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag har tidligere år blitt utbetalt fra 1. juli og deretter en gang per uke. I år starter utbetaling av tilskuddene tre uker tidligere.

Beitekrisen framskynder utbetalingen

Fristen for å søke om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag var i år 3. juni, på grunn av pinsehelga. Beitekrisen vinteren og våren 2020 gjør at Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet vil prioritere tilskuddsbehandlingen. De første vedtakene om tilskudd legges til utbetaling fredag 12. juni. Deretter utbetales det tilskudd hver fredag.

- Beitekrisen har rammet reineierne hardt og vi ønsker derfor å prioritere tilskuddsbehandlingen, slik at reineierne så raskt som mulig får utbetalt tilskuddene sine, sier Liv Berit Hætta, direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Fortløpende saksbehandling og utbetaling

Fylkesmannen oversender vedtak om utbetaling av tilskudd fortløpende til Landbruksdirektoratet. Direktoratet registrerer tilskudd til utbetaling førstkommende fredag etter at de mottar et vedtak.

Har du spørsmål om søknad om tilskudd, kan du kontakte Fylkesmannen i Nordland.