Stokmarknes skole i massivtre

(Foto: Stein-Petter Hillestad)

Skolekorpset spiller og ordføreren holder tale når første spadetak tas for Stokmarknes skole i massivtre

Skolen er for 1. - 10. klasse og skal ferdigstilles i 2020, det blir 4.200 m2 meget miljøvennlig skole i massivtre med passivhusstandard. Til oppvarming skal jordvarme benyttes i kombinasjon med solcellepaneler.

Skolen bygges av Sortland Entreprenør AS.

Prosjektleder for Fylkesmannens prosjekt "Tre inn i fremtiden", Stein-Petter Hillestad,  var invitert til oppstarten og berømmer alle involverte med denne meget fremtidsrettede investeringen.

- Med Hadsel videregående skole i massivtre, og nå også nye Stokmarknes skole ved siden av, så blir dette et utstillingsvindu for fremtiden, det er her det vises vei i det grønne skiftet, sa Hillestad i sin tale på Hurtigrutens hus.

Spadetakene tas av Lise Emilie Pedersen, Sigrid Kvandal og ordfører Siv Dagny Aasvik under kyndig kontroll av prosjektleder Zakarias Chibssa.

En stor dag for veldig mange.