Røst Oppvekstsenter - tre eller betong

(Foto: Stein Hamre Arkitekter)

Røst skal bygge nytt oppvekstsenter og inviterte til informasjonsmøte med byggekomiteen og til folkemøte.

Oppvekstsenteret blir på 1.200 m2 og skal inneholde skole, barnehage, tannklinikk og bibliotek. Prosjektleder for Fylkesmannens prosjekt "Tre inn i fremtiden", Stein-Petter Hillestad, holdt foredrag om fordelene med å velge massivtre både som bæresystem, innervegger og tak, med tradisjonell, solid og godt luftet tre-kledning. Fra BGM Arkitekter AS detok Bengt Michalsen, han har solid erfaring fra bygging med massivtre helt siden 2007.

- Treskolen fra 1930 står støtt, betongskolen fra 1960 skal rives, når jeg ser ut av vinduet her fra kommunestyresalen og utover trebygda Røst så er det ingen tvil om at Røst kommune må bygge dette ènetasjes oppvekstsenteret i tre, selvsagt med betong der det er nødvendig, sier Hillestad.

Og fortsetter: - Det gir bedre inneklima til alle som skal arbeide der og til alle elevene som skal gå på skolen i 10 år. Det er gunstig i forhold til allergiske reaksjoner, gir bedre læringsmiljø og ifølge undersøkelser også lavere hjerterytme. Kommunen tar også et klima- og miljøansvar med å bidra til reduserte CO2-utslipp. Det er ingen spesielle utfordringer rundt lyd og brann, og kostnadene i forhold til konvensjonell bygging er konkurransedyktige. 

Betongindustrien holdt også foredrag.

Byggekomiteen har nå grunnlag for å legge frem en balansert vurdering til politisk behandling.