Fylkeskommunens nye bygg i massivtre

Illustrasjon: Selberg Arkitekter
Illustrasjon: Selberg Arkitekter

Nordland Fylkeskommune tar klima- og miljøansvar med det nye bygget som skal bygges i massivtre, både med hensyn til energiforbruk, klimagassreduksjon og godt inneklima for de ansatte.

- Det er gledelig at Nordland Fylkeskommune følger opp sine ambisjoner med det nye tilbygget til fylkeshuset i tre. De er allerede i gang med å fullføre Hadsel Videregående skole i massivtre, sier prosjektleder for "Tre inn i fremtiden", Stein Petter Hillestad.

Bygget blir på 6.800 m2, fordelt på fem etasjer. Både bærekonstruksjon og dekker er planlagt i massivtre.

I planbeskrivelsens punkt om energi- og miljøforhold framgår det at følgende to nivåer utredes:

Nivå 1 - Moderat ambisjonsnivå Nullenergibygg, BREEAM Very Good samt klimagassreduksjon på 40% i forhold til et TEK17 referansebygg.

Nivå 2 - Høyt ambisjonsnivå Nullutslippsbygg ZEB-O ÷ EQ, BREEAM Excellent samt klimagassreduksjon på 50% i forhold til et TEK17 referansebygg.

- Fylkeskommunen skal ha all mulig honnør for å følge opp egne mål og regjeringens krav, sier prosjektleder Hillestad, som gleder seg til å vise resten av landet Nordland fylkes mest klimavennlige bygg.

Prosjekt "Tre inn i fremtiden - økt bruk av tre" er et spleiselag mellom Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune.