Evenes skole i massivtre ferdigstilles

(Foto: Stein-Petter Hillestad / Fylkesmannen i Nordland)

Peab Bjørn Bygg bygger Evenes skole og flerbrukshall. Skolen ferdigstilles i september, flerbrukshallen i juni 2021

Det er en stolt prosjektingeniør, Fredrik Johansen, fra PEAB som tar imot oss på denne fine sommerdagen. Han synes at massivtre er meget spennende, det er lett å arbeide med, det er en stille og rolig arbeidsplass og han kjenner at det er et fint klima i bygget.

Sweco i Narvik har bidratt med prosjektledelse fra tidligfase med overgang til byggherreombud i gjennomføringsfasen. Prosjektleder er Liv H. Alm og byggherreombud er Kurt Nystad.

Liv H. Alm sier at prosjektet er fantastisk flott, all ære til Arkitekt Helge Lunder i MDH Arkitekter etter vel gjennomført arkitekt konkurranse. Massivtre-byggene, skole og flerbrukshall, med utomhusanlegg, blir som et nytt kulturbygg på Liland.

Prosjektleder hos Fylkesmannen i Nordland, Stein-Petter Hillestad, skryter av Evenes kommune som tar et fremtidsrettet klima- og miljøansvar, og takker Sweco for å ha vist interesse for massivtre ved å ha deltatt på en liten kunnskapsreise i regi av Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannens prosjekt "Tre inn i fremtiden".

Samlingssalen får egen amfitrapp, en foldevegg mot klasserom utvider størrelsen slik at det er plass til ca. 200 mennesker. (Foto: Stein-Petter Hillestad, Fylkesmannen i Nordland)

Prosjektingeniør PEAB Bjørn Bygg, Fredrik Johansen, viser oss samlingssalen. (Foto: Stein-Petter Hillestad, Fylkesmannen i Nordland)