BREEAM-NOR Innføringskurs

Fylkesmannen i Nordland arrangerer i samarbeid med Grønn Byggallianse innføringskurs i BREEAM, Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg.dsafg

Det er viktig at målgruppen for Fylkesmannen i Nordlands prosjekt "Tre inn i fremtiden" har god kunnskap om klima, miljø og energi nå som det stilles stadig strengere krav til våre byggerier.

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang for å forstå hvordan prosjektets potensial kan maksimeres. Målet med kurset er å gi innsikt i emnene som må tilfredsstilles for å oppnå en BREEAM-klassifisering og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves i BREEAM. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til BREEAM-NOR AP.

 

Agenda

BREEAM-NOR Innføringskurs går over én dag og tar for seg følgende punkter:

 • Hva er BREEAM-NOR?
 • Bruken av BREEAM-NOR
  • Bruksområder og oppbygging
 • Emner og Kriterier innenfor BREEAM-NOR
  • Innsyn i de ulike emnene
  • Poeng og vekting
  • BREEAM-NOR Manualens oppbygging
 • Prosjekttyper
 • Sertifiseringsprosessen
 • Kost/nytte
 • Gjennomgang av Enovas støtteprogrammer

Sted

Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10

Dato og tid

Tirsdag 2. april 2019 kl. 09:00 – 15:30

Pris - inkl. kursmateriell, lunsj

Kr. 2.800,-

Påmelding avsluttet.