Storstilt åpning av den norske standen på Grüne Woche

Landbruks-og matminister Bollestad på hilserunde under åpningen av IGW 2020
Landbruks-og matminister Bollestad på hilserunde under åpningen av IGW 2020

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad åpnet i dag den norske standen på Internationale Grüne Woche (IGW), verdens største matmesse i Berlin. 

I år er representanter for 32 ulike produsenter og bedrifter innen mat og reiseliv fra Nord-Norge tilstede. Også Vestlandet/Fjord-Norge og Fjellregionen har egne områder på den norske standen. Sammen tilbyr regionene det beste fra vårt vakre land.

I forkant av åpningen hadde et knippe nordlendinger reist til Berlin for å rigge standen sånn at den er klar når over 400.000 tyskere gjester messen i løpet av de ti dagene den pågår. Det ble vasket, snekret og forberedt matretter for å få alt på stell til den store åpningen fredag formiddag.

- Det var stor stas å få ministeren på besøk på standen, og hun tok seg begeistret tid til å hilse på og snakke med alle deltakerne, sier prosjektleder for den nordnorske gruppen, Liv-Edel Berg.

Rekruttering

Landbruks- og matdepartementet har i år valgt rekruttering til mat- og måltidsbransjen som overordnet tema for den norske standen. Derfor ønsket prosjektgruppen (fylkesmennene, fylkeskommunene og Innovasjon Norge i de to nordligste fylkene) at flere ungdommer skulle delta for å se muligheter innenfor eget fagområde.

Tana videregående skole ble derfor i høst oppfordret til å søke midler, og la til rette for at lærlinger innenfor relevante fagområder fra hele Nord-Norge kunne delta. Utgangspunktet var lærlinger/elever innenfor landbruksfaget – alternativt andre med tilknytning til landbruk og matfag. Skolen fikk tildelt midler fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Ungdomsgruppa består av seks elever fra Brønnøysund, Senja og Tana videregående skoler med lærere som ledsagere. De er alle godt i gang med sin utdanning innenfor landbruks-, mat- eller reiselivsfag. Målsettingen med at ungdommene deltar på IGW er at de får være med på å selge og markedsføre egen region og matkultur.

Landbruks- og matminister Bollestad hilser på nordnorske deltakere under åpningen av Grüne Woche 2020

Foto: Hanne Sofie Trager / Fylkesmannen i Nordland

 

Geografisk beskyttet betegnelse

Marita og Runo Berglund mottar det synlige beviset for at de nå kan smykkes seg med å være det 30. foretaket i Norge med benevnelsen Geografisk beskyttet betegnelse.

Gratulerer til Marita og Runo Berglund fra Lyngen-lam som har oppnådd geografisk beskyttet betegnelse gjennom Matmerk merkeordning!

Foto: Hanne Sofie Trager / Fylkesmannen i Nordland

 

Om Internationale Grüne Woche

Norges deltakelse på Internationale Grüne Woche (IGW) har som overordnet mål å bidra til å utvikle Norge som en anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet. Deltakelsen skal stimulere til næringsutvikling, samarbeid, nettverksbygging og innovasjon på tvers av regionale- og næringsmessige grenser.