Et felles nordnorsk løft!

Lise Mangseth, foto: Fylkesmannen i Nordland
Lise Mangseth, foto: Fylkesmannen i Nordland

Inviterte gjester fra næringsliv og forvaltning fra hele Nord-Norge har i dag vært samlet til et regionalt fagmøte i Berlin. Dette er i forbindelse med at landsdelen er én av tre regioner som representerer Norge under Internasjonale Grüne Woche.

Nord-Norge, en internasjonalt kjent matregion

Innovasjon Norge Arktis er vertskap for møtet. Utgangspunkt for møtet er Mat- og reiselivsprosjekt Nord-Norge som ledes av Lise Mangseth i Innovasjon Norge Arktis. Visjonen for prosjektet er Nord-Norge, en internasjonalt kjent matregion. Bakgrunnen for dette prosjektet er et felles nordnorsk initiativ under Internationale Grüne Woche i 2015. 

Målet med både fagmøtet og prosjektjobbingen er at landsdelen skal bli et foretrukket reisemål, med tydelig fokus på kvalitet og stolthet for smak og lokale mattradisjoner. Vi skal være et reisemål med et bredt tilbud av mat og opplevelser i rammen av vår særegne geografi og natur, nordnorsk - og samisk kultur. Vi skal være bærekraftige og bruke lokale råvarer i mat- og opplevelsesproduksjon. De 25 deltakerne på møtet har i dag jobbet videre med denne visjonen.

Direktør Linda Beate Randal i Innovasjon Arktis åpnet det regionale fagmøtet med å oppsummere det arbeidet som er gjort fram til nå. Etterfulgt av en gjennomgang av prosjektleder Lise Mangseth som viste tanken bak satsingsområdene omdømme, tilgjengelighet, kvalitet og lønnsomhet.

Fylkesmannen på plass

Lena Holdaas, Tom Cato Karlsen og Åse Vøllestad, foto: Fylkesmannen i Nordland

Blant deltakerne på møtet er fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen.

- Det er viktig å være på arenaer som betyr mye for næringslivet i Nordland, og få ny kunnskap" sier han.