Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Fylkesmannen har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter


25.06.2020

Sommerbrev fra landbruks-og reindriftsavdelinga

Landbruks-og reindriftsavdelinga sendte nylig ut et sommerbrev til alle gårdbrukere i Nordland som mottar produksjonstilskudd. I sommerbrevet har vi informert kort om noen aktuelle saker vi jobber med for tiden. 

27.05.2020

Prosjekt tradisjonelt landbruk

Fylkesmannen i Nordland har startet opp et prosjekt for å styrke det tradisjonelle landbruket. Dette gjør vi gjennom aktiviteter som fremmer næringsutvikling.

03.03.2020

Utvikle arktisk landbruk

Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge få tilskudd til å utvikle det arktiske landbruket. Søk innen 1. april.

22.01.2020

Et felles nordnorsk løft!

Inviterte gjester fra næringsliv og forvaltning fra hele Nord-Norge har i dag vært samlet til et regionalt fagmøte i Berlin. Dette er i forbindelse med at landsdelen er én av tre regioner som representerer Norge under Internasjonale Grüne Woche.

17.01.2020

Storstilt åpning av den norske standen på Grüne Woche

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad åpnet i dag den norske standen på Internationale Grüne Woche (IGW), verdens største matmesse i Berlin. 

08.01.2020

Skal vise fram det ypperste av nordnorsk mat

30 nordnorske bedrifter er plukket ut og klare for å representere landsdelen under verdens største landbruk- og matmesse, Grüne Woche i Berlin.

29.11.2019

Markedsføring på Snapchat - videobiblioteket vokser!

Da er vi klare for å utvide videobiblioteket vårt med enda en ny film. Vi fikk treffe Heidi Vold Lorentzsen fra Heidis Sjokoladedrøm på Dønna. Heidi tar flotte bilder av sin sjokolade og bruker blant annet Snapchat til å friste kundene. 

21.11.2019

Kunden som markedsfører. Ny film i videobiblioteket!

Da er vi klare med enda en ny film i videobiblioteket vårt som vi lager til gårdrukerne i Nordland. Vi har besøkt bedriften 3 Kalver på Dønna, og i denne filmen får vi høre hvorfor det er nyttig og smart å la kundene være markedsførere for det du tilbyr. 

24.09.2019

Hvorfor bruke Instagram i markedsføring. Ny film klar!

Da er vi klar med en ny film i vårt videobibliotek til gårdbrukerne i Nordland. I denne filmen får vi tips fra Eldbjørg Fagerjord på Kroglia Kulturgård om hvordan Instagram kan brukes i markedsføring. Kort og fin film, som vi håper kan inspirere til å dele mer av det flotte som foregår på gårdene i Nordland! 

19.09.2019

Ny frist ved søknad om midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak innen landbruket

Planlegger du å søke om UT - midler (Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak) innen landbruket i år. Vær oppmerksom på at det er nye tidsfrister for å søke. Ta kontakt med oss for å diskutere prosjektet og få informasjon om tidsfrister for innsending av søknad.

Flere nyheter