Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Hesjing i Vegaøyan

Kommunene i Nordland har innvilget 8 897 991 kroner til 225 ulike SMIL-tiltak i 2014.

Publisert 17.12.2014

Oversikt over antall saker og innvilget tilskudd per kommune finner du via linken på høyre side. Kommunene vil i 2015 få tildelt nye SMIL-midler. Potten SMIL-midler ble redusert ved siste jordbruksoppgjør, derfor må alle kommuner være forberedt på å få en reduksjon i tildelingen for 2015. Dersom du ønsker å søke om SMIL-midler i 2015 ta kontakt med kommunen din.