Kom med forslag på kandidat til pris

Kulturlandskapsdag i Gåstjønnlia
Foto: Bjørn Bech-Hansen

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. Vi vet at det finnes mange gode kandidater rundt omkring i fylket, hjelp oss med å hedre noen av disse.

Publisert 16.06.2014

Det er Fylkesmannen i Nordland og Landbruksforum Nordland som deler ut prisen.

Kulturlandskapsprisen Nordland kan deles ut årlig til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Prisen kan også gis til organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre typer fellestiltak.

Den/de som får prisen skal ha gjort en særlig innsats for å ta vare på kvalitetene og utvikle mulighetene i landbrukets kulturlandskap eller ved å ivareta landbrukets tradisjoner.

Foreslå kandidater før 8. oktober

Alle kan fremme forslag på kandidater. Vi oppfordrer spesielt kommuner, landbruksrådgivningen eller faglag til å komme med forslag på minst en kandidat. Dersom en ønsker det kan forslaget gjerne fremmes av flere sammen.

Frist for å fremme forslag på kandidat til Kulturlandskapsprisen Nordland er 8. oktober.