Inviterer til fagdag i Sømna

Torsdag 3. mars kl 09:30 inviterer Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Sømna kommune og Norsk Landbruksrådgivning til fagdag om vannforskriften og miljøtilskudd. Møte holdes på Sømna Kro og Gjestegård

Som et ledd i landbrukets oppfølging av vannforskriften finnes det tilskuddsordninger som skal stimulere gårdbrukere til å gjennomføre tiltak som skal bedre vannkvaliteten.

I 2015 ble det prioritert vassdrag i kommunene Sømna og Vestvågøy og etablert nye miljøtilskuddsordninger som bare gjelder for disse vassdragene. I Sømna ble vannforekomster innenfor Daleelva, Grøttemvassdraget, Røyrmarkelva og bekkefelt mot Nordbotnet, Sørbotnet og Sømnesvika prioritert. Det kan være aktuelt å utvide antall prioriterte områder for 2016.

Målet med fagdagen er å sette fokus på miljøarbeidet i landbruket, hvordan kan landbruket bidra til å bedre vannkvaliteteten i vannområdene og hvilke tilskuddsordninger kan stimulere til økt innsats på området.

Program for dagen finner du på høyre side. Fylkesmannen spanderer lunsj på alle deltakere.

Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding til Sømna kommune v/Nils Nyborg innen 26. februar. Telefon 75 01 50 70 eller epost nils.nyborg@somna.kommune.no