Kontroll

Fylkesmannen har det regionale ansvaret for at tilskudd innen landbruks- og reindriftsområdet brukes i samsvar med forutsetningene og forvaltes i henhold til gjeldende lover og regler. Dette blir gjort ved veileding, dialog og kontroll av kommuner og foretak.

Reglement for økonomistyring i staten gir hjemmel til å gjennomføre forvaltningskontroll i kommunene. Forskrifter etter jordlova og forskrifter til reindriftsavtalen gir hjemmel til å gjennomføre kontroll av foretak. 


02.05.2017

Risikobasert kontrollplan for 2017

Fylkesmannen har laget risikobasert kontrollplan for landbruk og reindrift for året 2017 og frem til 1. april 2018. Planen gjelder kontroll av kommunens tilskudd innen landbruk og av foretak som mottar tilskudd innen landbruk og reindrift.

20.02.2017

Tips oss - På vår internettside

Har du mistanke om mulige brudd på lover og regler innen landbruk og reindrift, så kan du ta kontakt med oss på internettsiden til Fylkesmannen.

09.05.2016

Forvaltningskontroll Rødøy kommune

Fylkesmannen har gjennomført en forvaltningskontroll av Rødøy kommune innen landbruk. Det var tilskuddsordningen Produksjontilskudd og avløsertilskudd i jordbruket som ble kontrollert. Hovedfokus for kontrollen var kommunens saksbehandling ved stedlig kontroll og oppfølging av feil i søknad.

09.05.2016

Risikobasert kontrollplan 2016-2017

Fylkesmannen har utarbeidet risikobasert kontrollplan for landbruk og reindrift. Planen gjelder kontroll av kommunenes forvaltning av saker som gjelder landbruk og av foretak som mottar tilskudd innen landbruk og reindrift. 

09.05.2016

Forvaltningskontroll Meløy kommune

Årets første forvaltningskontroll innen landbruk var av Meløy kommune og deres forvaltning av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

13.01.2016

Forvaltningskontroller 2015

I 2015 ble det gjennomført 12 forvaltningskontroller av kommuner innen landbruksområdet. 5 av kommunene samarbeider om forvaltning av landbrukssaker eller landbrukstjenester og derfor omfatter kontrollene 21 kommuner.

22.04.2015

Fagsamling kontroll, produksjons- og miljøtilskudd m.m.

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling inviterer kommunene til fagsamling i Mosjøen og Bodø, med likt program begge steder.

16.03.2015

Fylkesaksjon med kontroll av produksjon av grovfôr for salg

En felles aksjon er gjennomført i Nordland med kontroll av foretak som har søkt om areal- og kulturlandskapstilskudd, med bakgrunn i deres produksjon av grovfôr for salg. Kontrollene avdekket at det var svært få foretak der kommunen reagerte med å avkorte i tilskuddet, til tross for avvik mellom søknad og virkelighet.  

06.11.2014

Forvaltningskontroll er gjennomført i Vega kommune i november

I Vega kommune er forvaltningskontroll på landbruksområdet gjennomført.

06.11.2014

Erfaringssamling for kommunal landbruksforvaltning

Vi inviterer til erfaringssamling etter fylkesaksjonen om kontroll av grovfôr for salg.

Flere nyheter