Kurs for tilbydere

Illustrasjonsfoto, Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland
Illustrasjonsfoto, Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland

Norsk landbruksrådgiving (NLR) og samvirkene tilbyr kurs til tilbydere som skal bli godkjente Inn på tunet-gårder. 

HMS-kurs

For å kunne godkjennes som Inn på tunet-tilbyder er det krav om å ha gjennomført HMS-kurs. Matmerk anbefaler kurset "Praktisk HMS-arbeid" i regi av NLR. Andre kurs vurderes individuelt.

Det finnes en del rene nettbaserte HMS-kurs. Disse kursene blir ikke godkjent for Inn på tunet-tilbydere.

IPT-kurs

Norsk landbruksrådgiving tilbyr et kurs som er særskilt utviklet for Inn på tunet-tilbydere. Hovedtemaer for dette kurset er: motivasjon for eget arbeid med IPT/KSL, etikk og moral, krav og lovverk, kartlegging - risikovurdering - tiltaksplan og egenrevisjon.

Matmerk anbefaler at IPT-tilbydere tar dette kurset, eller tilsvarende kurs som kan være utviklet av andre. Det er ikke et krav å ta dette kurset for å bli godkjent som IPT-tilbyder. Ta kontakt med NLR-HMS eller Fylkesmannens Landbruksavdeling i ditt fylke dersom du har spørsmål knyttet til relevante kurs.

Tekst er hentet fra Matmerk sine nettsider.