Samvirket Inn på tunet Nordland SA

Illustrasjonsfoto, Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland
Illustrasjonsfoto, Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland

Samvirket Inn på tunet Nordland er en sammenslutning av gårder som er godkjente Inn på tunet-tilbydere. Fylkesmannen i Nordland samarbeider med Inn på tunet Nordland SA om blant annet informasjonsmøter. 

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester.Inn på tunet Norge SA er delt inn i regioner, der Nordland er en av disse. Dersom du ønsker å vite mer om Inn på tunet og/eller veien for å bli en godkjent Inn på tunet-tilbyder, kan du ta kontakt med ditt regionale Inn på tunet-samvirke. I Nordland er det Bente Haukås som er daglig leder for samvirket. 

Inn på tunet-samvirkene tilbyr gårdene markedsføring, avtaleprosess med kjøper, administrasjon, kompetanseheving og nettverk. Les mer på nettsidene deres og se facebook-siden til Inn på tunet Norge SA og facebook-siden til Inn på tunet Nordland SA. Her vil du også kunne se mange fine videoer fra ulike Inn på tunet-tilbud i Norge og bli inspirert til å utvikle eller videreutvikle ditt eget tilbud.