Nordland trenger flere godkjente Inn på tunet-tilbydere

Inn på tunet merket som viser at du er godkjent tilbyder
Inn på tunet merket som viser at du er godkjent tilbyder

I Nordland er det økende etterspørsel etter Inn på tunet-tjenester i kommunene. Vil du bli en del av en voksende næring og bidra til å skape en bedre hverdag for barn, unge, voksne og eldre? Meld deg på godkjenningskurs!

Nordland har i dag 24 godkjente tilbydere og vi trenger mange flere. Mange kommuner begynner å få øynene opp for Inn på tunet som et godt tilbud til mange ulike brukergrupper. For deg som gårdbruker er Inn på tunet en mulighet for å skape flere arbeidsplasser på gården. 

Norsk landbruksrådgiving og Inn på tunet Norge SA arrangerer kurs for gårder som ønsker å bli godkjente Inn på tunet-tilbyder. Meld deg på kurs 21.-22. november på Saltstraumen hotell utenfor Bodø. 

Hva lærer man på kurset?

 Kurset gir deg blant annet god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for Inn på tunet og sørger for at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte. Du vil få kunnskap om systematisk HMS-arbeid og dekket krav til opplæring i HMS. Videre vil du også få kunnskap om de ulike Inn på tunet-konseptene, hvilke tjenester som kan leveres og hvilke krav som stilles.Videre vil kurset gi deg økt bevissthet om marked, prissetting, kontraktsskriving, forretningsmodell og organisering. Sist, men ikke minst vil du være klar til revisjon og godkjenning fra Matmerk etter kurset. 

Påmeldingsfrist 1. november