Årets første nyhetsbrev

Illustrasjonsfoto, Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland
Illustrasjonsfoto, Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland

Vi starter 2020 med et nytt nyhetsbrev! Årets første nyhetsbrev og lenke til tidligere utsendte nyhetsbrev finner du til høyre. God lesing!

Legg merke til at Fylkesmannen søker eksempler på godkjente Inn på tunet-gårder og gode samarbeid  mellom tilbydere og kjøpere til årets kommende nyhetsbrev. På denne måten ønsker vi å spre informasjon om tilbud og samarbeid i kommunene i Nordland slik at alle kan lære av hverandre. 

Vil du presentere ditt Inn på tunet-tilbud?

Vil du presentere samarbeidet mellom tilbyder og din kommune?

Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk og lager en sak.