Få deg en lærling i reiselivsfaget

Trenger din bedrift en ekstra ressurs som kan bidra til økt lønnsomhet? Sjekk ut hvordan fylkeskommunens lærlingeordning fungerer.

Hvilke bedrifter er aktuelle:

Reiselivsfaget er et fag som kan tilpasses til mange typer bedrifter innen bransjen. Eksempler er: opplevelses og aktivitetsbaserte reiselivsbedrifter, gårdsturisme, aktivitetsturisme, vinterturisme, reise- og bookingbyråer, turoperatører, jernbaneselskaper, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer, cruiseindustrien, fergerederier. 

Hva får bedriften?

 • En ungdom som tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap
 • En ressurs som kan bidra til økt lønnsomhet
 • Et godt opplæringsmiljø, hvor en blir bevisst på de ansattes kompetanse og ressurser
 • Et godt omdømme som bransjene og samfunnet verdsetter
 • Tilbud om kurs og veiledning til instruktører og faglige ledere i bedriften 
 • Lærlingtilskudd fra det offentlige

For de fleste bedriftene vil det lønne seg å være med i ett opplæringskontor, som kommer inn og følger opp lærlingen i forhold til de læreplanmålene i reiselivsfaget, som lærlingen skal dokumentere og ta under læretiden sin. Da deler bedriften på basistilskuddet med opplæringskontoret som kommer inn og tar hand om veiledning og støtte til lærlingen.

Opplæringskontoret vil da også ta seg av papirarbeidet som må gjøres, for å få en bedrift til å bli godkjent som lærebedrift av Nordland fylkeskommune. Se hvilket opplæringskontor du sogner til i høyremenyen.

Reiselivslærlingen skal jobbe med:

 • Kunde-/gjestebehandling og vertskapsrollen i det helhetlige reiselivsproduktet
 • Rådgivning og veiledning om reiseinformasjon, bespisning, transport, overnatting, opplevelser, aktiviteter og attraksjoner
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter og opplevelser i det helhetlige reiselivsproduktet
 • Bruk av informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy når de planlegger og gjennomfører salg i det helhetlige reiselivsproduktet
 • Bruk av søkemotorer og bookingsystemer
 • Reservasjon og billettering
 • Markedsføring og salgsarbeid rettet mot bedriften de jobber i og destinasjonen de er tilknyttet

Hvordan bli en godkjent lærebedrift?

 • Må ha oppgaver og utstyr slik at målene i læreplanen (reiselivsfaget) dekkes
 • Må ha faglig leder med hovedansvar for å planlegge og tilrettelegge for en god og allsidig opplæring. Faglig leder må som hovedregel ha fag- eller svennebrev eller minimum 6 års allsidig praksis
 • Må lage intern plan for opplæring tilpasset den enkelte lærling/lærekandidat
 • Må følge opp, veilede og gi lærlingen/lærekandidaten vurdering gjennom opplæringsløpet

Basistilskudd I gis til bedrifter som ansetter ungdom mellom 16 og 21 år som ikke har forbrukt opplæringsretten.

Sats: kr 139 066,- fordelt på antall måneder i læretida (hovedmodellen). Kr5794 pr. mnd.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis en gang i halvåret. 

Basistilskudd II gis når lærlingen har forbrukt opplæringsretten eller når lærlingen har fylt 21 år og skal ha full opplæring i bedriften (mangler riktig Vg1 og/eller Vg2 fra videregående skole) Sats: kr 4 229,- pr. mnd.

Den vanligste modellen for lønnsutbetaling til lærlinger er:

40% av fagarbeiders lønn 1. året

60% av fagarbeiders lønn 2. året

Det er også mulig å få lærlinger til mange andre oppgaver som for eksempel: salg og service, kokk og servitør, landbruk, reindrift og duodji m.m. Vil du vite mer kontakt:

Ingvill Kalvik, lektor ved Bodø VGS på ingkal@vgs.nfk.no, mobil 4549 1750 eller Trine Ludviksen, rådgiver utdanning på trilud@nfk.no , telefon 7565 0245.