Husk å melde til kommunen om mulig avlingssvikt

Driver du et landbruksforetak og opplever at klimatiske forhold gir svikt i årets avlinger, må du melde fra til kommunen snarest. Det er viktig for å kunne dokumentere årsaken til avlingssvikten dersom du skal søke om erstatning.