Tilsyn med skolemiljø, Kabelvåg ungdomsskole, Vågan

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med Kabelvåg ungdomsskole, Vågan. Tema er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Dato:
31. januar
Sted:
Kabelvåg ungdomsskole, Vågan
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier, skoleledelse og lærere

Kontaktpersoner

Dokumenter