Tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver

Fylkesmannen fører tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver i Hamarøy og Meløy.

I tilsynet ser på på hvordan regelverket for fritak fra nasjonale prøver blir fulgt opp.

Dato:
23. oktober - 12. desember
Sted:
Hamarøy sentralskole og Glomfjord skole
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier

Kontaktpersoner