Tilsyn med Slipen Mekaniske AS i Alstahaug

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med Slipen Mekaniske AS i Alstahaug

Tilsynet ble gjennomført som en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn. Tema var var særlig rettet mot utslippskontroll og håndtering av farlig avfall. Det ble gitt et avvik som omhandler måleprogram for utslipp til vann. Forøvrig vises det til tilsynsrapporten i høyre kolonne.

Dato:
8. mars 2018
Sted:
Sandnessjøen i Alstahaug kommune
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Slipen Mekaniske AS