Tilsyn med Lofoten Sjøprodukter AS i Vestvågøy kommune

Som en del av en nasjonal tilsynsaksjon for akvakultur har Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomført tilsyn med Lofoten Sjøprodukter AS.

Tilsynet omfattet tre av selskapets akvakulturlokaliteter: Oterholmen I, Heldalen og Styrvollholmen. Vi gjennomgikk dokumenter knyttet til ytre miljø for alle tre lokaliteter, og foretok en befaring på Vindhammeren inkludert landbase og strandsone.

Aktuelle tema var resipientundersøkelser, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliebruk, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Dato:
26. september - 27. september
Sted:
Buksnesfjorden
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Lofoten Sjøprodukter AS

Kontaktpersoner