Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2015
09. des 50 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kontroll av forvaltning innen landbruk - Sømna kommune Sømna kommune
november 2015
26. nov 48 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kontroll av forvaltning innen landbruk - Ballangen og Narvik kommuner Ballangen kommune
25. nov 48 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kontroll av forvaltning innen landbruk - Steigen, Hamarøy og Tysfjord Steigen kommune
25. nov 48 Miljøvernavdelinga Tilsyn med anleggsvirksomhet Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø Bodø
23. nov 48 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kontroll av forvaltning innen landbruk - Brønnøy kommune Brønnøy kommune
19. nov 47 Kommunal- og beredskapsavdelinga Tilsyn kommunal beredskapsplikt Ballangen kommune Ballangen
11. nov 46 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kontroll av forvaltning innen landbruk - Rana kommune Rana kommune
09. nov 46 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kontroll av forvaltning innen landbruk - Vefsn kommune Vefsn kommune
oktober 2015
29. okt 44 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kontroll av forvaltning innen landbruk - Øksnes kommune Øksnes kommune
28. okt 44 Kommunal- og beredskapsavdelinga Tilsyn kommunal beredskapsplikt - Tjeldsund kommune Tjeldsund
Dato Arrangement
desember 2015
09. des Kontroll av forvaltning innen landbruk - Sømna kommune
november 2015
26. nov Kontroll av forvaltning innen landbruk - Ballangen og Narvik kommuner
25. nov Kontroll av forvaltning innen landbruk - Steigen, Hamarøy og Tysfjord
25. nov Tilsyn med anleggsvirksomhet Hunstadmoen - Thallekrysset i Bodø
23. nov Kontroll av forvaltning innen landbruk - Brønnøy kommune
19. nov Tilsyn kommunal beredskapsplikt Ballangen kommune
11. nov Kontroll av forvaltning innen landbruk - Rana kommune
09. nov Kontroll av forvaltning innen landbruk - Vefsn kommune
oktober 2015
29. okt Kontroll av forvaltning innen landbruk - Øksnes kommune
28. okt Tilsyn kommunal beredskapsplikt - Tjeldsund kommune