BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190621T235900 DTSTAMP:20191018T100254Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190621T000000 LOCATION:Bodø SEQUENCE:0 SUMMARY:Nytt tilsyn med IRIS Salten IKS UID:d39d9ef6-20e5-4592-b5dc-64a3631eacc8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannens miljø\;vernavd eling har gjennomfø\;rt et nytt tilsyn med Iris Salten IKS. Tema va r rensing og overvå\;king av sigevann.

Lenke:< /strong> https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Tilsy n/2019/06/nytt-tilsyn-med-iris-salten-iks/
Arrangør : Miljøvernavdelinga
Målgruppe: Iris Salten IKS
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Nytt tilsyn med IRIS Salten IKS TRIGGER:-P59DT18H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR