Tilsyn Egil Kristoffersen & Sønner AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling har vært på tilsyn med Egil Kristoffersen & sønner AS sine akvakulturlokaliteter Uvåg og Mikkelsøya i Bø kommune

Fylkesmannen gikk gjennom dokumentasjon fra lokalitetene og gjennomførte en inspeksjon av landbase og forflåter ved lokalitetene. 

Tema for tilsynet var resipientundersøkelser, miljømål, avvikshåndtering, miljørisikovurderinger, utslipp, kjemikaliebruk, avfallshåndtering og internkontroll.

Tilsynet er en del av Fylkesmannens rutinemessige oppfølging av akvakulturlokaliteter.

Dato:
11. april 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Guvåg Bø kommune
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Egil Kristoffersen & sønner AS

Kontaktpersoner