BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190528T153000 DTSTAMP:20190626T131518Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190527T080000 LOCATION:Vågan kommune SEQUENCE:0 SUMMARY:Vågan - tilsyn med grunnskoleopplæring for voksne UID:214186c1-874d-4ce4-a4ec-f0b7782ed2b3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen gjennomfø\;rer tilsyn med temaet grunnskoleopplæ\;ring for voksne i Vå\;gan ko mmune.

Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Tilsyn/2019/03/vagan---t ilsyn-med-grunnskoleopplaring-for-voksne/
Arrangør: Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe: Skoleeier\, ansatte VIO\, PPT
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Vågan - tilsyn med grunnskoleopplæring for voksne TRIGGER:-P15DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR