Tilsyn med introduksjonsordningen - Bodø kommune

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med Bodø kommunes forvaltning av introduksjonsloven for nyankomne innvandrere.

Dato:
19. februar 2019 - 21. februar 2019
Sted:
Bodø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Kommunen