Hopp til innhold

Tilsyn og kontroll

Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Vis for år:

Sted:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2017
01. aug - 31. okt 31 - 44 Landbruks- og reindriftsavdelinga Andøy kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap og tilskudd til drenering av jorbruksjord Dokumentkontroll, foretak og Andøy kommune
01. aug - 31. okt 31 - 44 Landbruks- og reindriftsavdelinga Bodø kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap Dokumentkontroll, foretak og Bodø kommune
01. aug - 31. okt 31 - 44 Landbruks- og reindriftsavdelinga Brønnøy kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap Dokumentkontroll, foretak og Brønnøy kommune
01. aug - 31. okt 31 - 44 Landbruks- og reindriftsavdelinga Vefsn kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap Dokumentkontroll, foretak og Vefsn kommune
01. aug - 31. okt 31 - 44 Landbruks- og reindriftsavdelinga Rana kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap Dokumentkontroll, foretak og Rana kommune
september 2017
26. sep - 27. sep 39 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Lofoten Sjøprodukter AS i Vestvågøy kommune Buksnesfjorden
oktober 2017
09. okt 41 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Øksnes kommune som miljøvernmyndighet på forsøpling Øksnes kommune
12. okt 41 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Steigen kommune som miljøvernmyndighet på forsøpling Steigen kommune
17. okt 42 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Vågan kommune som miljøvernmyndighet på forsøpling Vågan kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
01. aug - 31. okt Andøy kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap og tilskudd til drenering av jorbruksjord
01. aug - 31. okt Bodø kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap
01. aug - 31. okt Brønnøy kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap
01. aug - 31. okt Vefsn kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap
01. aug - 31. okt Rana kommune - Kontroll av arealer valgt som lokalt verdifulle jordbrukslandskap
26. sep - 27. sep Tilsyn med Lofoten Sjøprodukter AS i Vestvågøy kommune
09. okt Tilsyn med Øksnes kommune som miljøvernmyndighet på forsøpling
12. okt Tilsyn med Steigen kommune som miljøvernmyndighet på forsøpling
17. okt Tilsyn med Vågan kommune som miljøvernmyndighet på forsøpling