Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
september 2019
03. sep - 04. sep 36 Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen Tilsyn ved Bindalslaks AS sine lokaliteter Lismåsøy og Varholmen i Brønnøy kommune Brønnøysund
05. sep 36 Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen Tilsyn med Egersund Net AS avd. Brønnøysund i Brønnøy kommune Øksningan, Herøykommune
17. sep 38 Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen Tilsyn ved Seløy Sjøfarm AS på lokalitetene Nye Skorpa og Sør Gåsvær i Herøy kommune Herøy
18. sep - 19. sep 38 Oppvekst og utdanningsavdelinga Bodø - tilsyn med spesialundervisningen Bodø: Bankgata ungdomsskole, Støver skole, PPT
18. sep 38 Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen Tilsyn ved Mørenot AS avd. Øksningan i Herøy kommune Herøy
oktober 2019
01. okt 40 Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen Tilsyn med Selsøyvik Havbruk AS sin lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune Rødøy
Dato Arrangement
september 2019
03. sep - 04. sep Tilsyn ved Bindalslaks AS sine lokaliteter Lismåsøy og Varholmen i Brønnøy kommune
05. sep Tilsyn med Egersund Net AS avd. Brønnøysund i Brønnøy kommune
17. sep Tilsyn ved Seløy Sjøfarm AS på lokalitetene Nye Skorpa og Sør Gåsvær i Herøy kommune
18. sep - 19. sep Bodø - tilsyn med spesialundervisningen
18. sep Tilsyn ved Mørenot AS avd. Øksningan i Herøy kommune
oktober 2019
01. okt Tilsyn med Selsøyvik Havbruk AS sin lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune