Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2019
11. mar - 29. mar 11 - 13 Miljøvernavdelinga Tilsyn med IRIS Salten IKS Bodø og Meløy
april 2019
09. apr - 11. apr 15 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Eidsfjord Sjøfarm AS Sortland og Hadsel
10. apr 15 Miljøvernavdelinga Tilsyn med tankanlegg Bodø
11. apr 15 Miljøvernavdelingen Tilsyn Egil Kristoffersen & Sønner AS Guvåg Bø kommune
mai 2019
06. mai - 06. jun 19 - 23 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Mowi Norway AS Gildeskål og Sørfold
Dato Arrangement
mars 2019
11. mar - 29. mar Tilsyn med IRIS Salten IKS
april 2019
09. apr - 11. apr Tilsyn med Eidsfjord Sjøfarm AS
10. apr Tilsyn med tankanlegg
11. apr Tilsyn Egil Kristoffersen & Sønner AS
mai 2019
06. mai - 06. jun Tilsyn med Mowi Norway AS