Tilskudd til utrednings- og tilrettleggingstiltak

Formålet med midlene er å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt. 

Midlene kan gis til tiltak som bidrar til økt matproduksjon, til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, og til å utvikle andre landbruksbaserte næringer. Støtte til utvikling av økologisk landbruk kan inngå som en del av tilretteleggingstiltakene.

Det er ingen søknadsfrist på midlene, og vi vil gjerne at du bruker vårt elektroniske søknadsskjema som du finner lenke til på høyre side.

For mer informasjon, se faktaark til høyre på siden og Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013 – 2017 som legger føringer for Nordlands prioritering av midlene.

Ta gjerne kontakt med en av våre saksbehandlere hvis du har prosjektidèer du ønsker å diskutere.

Søknadsfrist:
31.12.2017 00:00:00
Målgruppe:
Næringsutøvere i landbruket
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan, hovedsakelig innenfor landbruket, som har som mål å understøtte landbruket og ny landbruksbasert næringsvirksomhet i Nordland.

Kontaktpersoner