Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Tilskuddet skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet samt heve inntekten og virke utjevnende mellom enheter i næringen.

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag sendes til Fylkesmannen i Nordland. Melding om reindrift må være godkjent for alle siidaandeler i distriktet før tilskuddssøknaden kan behandles.

Informasjon om utbetalingsdatoer for gjeldende år legges på Landbruksdirektorates nettsider.

Søknadsfrist:
10.04.2018 23:59:00
Målgruppe:
Siidaandeler i reindrifta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland, Landbruksdirektoratet
Hvem kan søke:
Ledere av siidaandeler