Tilskudd til naturforvaltningstiltak

Miljødirektoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger for å ivareta norsk naturmangfold. Disse er aktuelle i Nordland og har frist 15. januar

Nedenfor er det lagt inn lenker til aktuelle steder i "Elektronisk søknadssenter",  der det også finnes en oversikt over alle ordningene som Miljødirektoratet forvalter. Nærmere omtale av de enkelte ordningene finnes i rundskriv T-1/17: 

Tilskudd til trua naturtyper og truede arter er nærmere omtalt i egen artikkel, se lenke i høyre marg.

Søknadsfrist:
15.01.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner, lag og foreninger, grunneiere og privatpersoner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, lag og foreninger, grunneiere og privatpersoner