Tilskudd til leirskoleopplæring - høst

Tilskuddet til leirskoleopplæring skal stimulere kommuner til å sende elevene på leirskole. Fristene for å levere søknaden er 15. juni for vårhalvåret og 15. november for høsthalvåret.

Opplæring skal skje ved en bemannet leirskole eller ved ekskursjoner/turer som er en del av grunnopplæringa. Oppholdet må strekke seg over minst tre sammenhengende overnattinger.

Kommunene leverer prognose for kommende halvår og søknad om tilskudd for foregående halvår henholdsvis 15. juni og 15. november hvert år.

Tilskuddet beregnes etter en timesats pr. gruppe. Kommunen kan søke om tilskudd for hver gruppe som minst består av 16 og maks 22 elever. Det gis tilskudd for opplæring 5,5 timer pr. dag i maksimalt 5 dager. Det kan bare søkes om tilskudd for intill 1/10 av elevene i kommunen hvert år.

Antall elever og grupper på leirskole rapporteres i GSI hver høst.

Søknadsfrist:
15.11.2017 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner, samt fylkeskommuner som har ansvar for grunnopplæring ved institusjoner
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommuner, samt fylkeskommuner som har ansvar for grunnopplæring ved institusjoner

Kontaktpersoner