Tilskudd mot barnefattigdom 2018

Videreføring av tilskudd mot barnefattigdom i 2018, jamfør regelverk for "Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret"

Kunngjøring: Kapittel 0621 post 63
Søknadsfrist: 1. februar 2018

Kunngjøringen gjelder for videreføring av tiltak som fikk midler over tilskuddsordningen for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

De som kan søke er tiltak som fikk midler første gang i 2016 eller tiltak som fikk midler første gang i 2015, men startet opp i 2016.

Vi gjør oppmerksom på at 2018 er i utgangspunktet siste tilskuddsår tiltak som har fått midler over denne ordningen. Direktoratet vil vurdere muligheten for å tildele tilskudd også for 2019 til de som fikk midler første gang i 2016, men startet opp i 2017. Dette for å sikre at alle skal kunne få midler i tre effektive år.

Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av Prp. 1 S (2018-2019).

Saksgang

Utfylt søknadsskjema sendes Fylkesmannen i det enkelte fylke. Søknader som sendes uten godkjent elektronisk signatur, må også sendes inn per brev.

Fylkesmannen sender en prioritert oversikt til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utvelgelse av tilskuddskommuner foregår i møte mellom Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke.

Søknadsfrist:
01.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner/Nav-kontor
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fylkesmannen veileder og behandler søknader

Kontaktpersoner