Tidligpensjon til jordbrukere

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette eierskifter og generasjonsoverganger i jordbruket. Hensikten er å stimulere til rekruttering.

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet med jordbruk i minst 15 år kan få tidligpensjon. Det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. En forutsetning er at landbrukseiedommen er overdratt til ny eier. 

For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet, se lenke i saken. Søknaden sendes til landbruksforvaltningen i din kommune. Kommunen kotrollerer søknaden og sender den til Fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden.

Søknadsfrist:
31.12.2017 01:00:00
Målgruppe:
Jordbrukere
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Jordbrukere som har fylt 62 år