Tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Barneføtter
Barneføtter (Foto: Microsoft)

 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkluderer svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon 0 til 5 år, skolehelsetjeneste (grunn- og videregående skole) og helsestasjon for ungdom.

For å skrive en god søknad er det avgjørende at regelverket leses godt.

For mer informasjon, regelverk og søknadsskjema, se lenken til høyre.

Søknadsfrist:
08.12.2017 23:00:00
Målgruppe:
Gravide og deres partnere, barselfamilier og barn og unge og deres familier.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner

Kontaktpersoner