Rapportering "langvarige og sammensatte" 2017

Informasjon om rapportering på:

"Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov"

 

Rapportering for tilskuddsordningen  finner du i linken på høyremenyen. Raporteringsfristen er 15.februar 2018.

Helsedirektoratet jobber med å utarbeide nytt regelverk for 2018. Regelverk og søknadskjema publiseres senest i løpet av uke 6.

Tentativ søknadsdato for tilskuddsordningen er 1. mars 2018.

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter. Kommuner og helseforetak i fellesskap
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Rapporteringsfrist:
15.02.2018 00:00:00

Kontaktpersoner