Klimasats - for klimasatsing i kommunene

Opptil 100 millioner skal fordeles til Klimasats i kommunene i 2018. 

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet. Siden 2016 har rundt 300 prosjekter over hele landet fått støtte. I forslaget til statsbudsjett har regjeringen satt av 100 millioner kroner til ordningen i 2018. Klimasats omfatter ikke klimatilpasning, som har en egen støtteordning.

Søknadsfrist:
15.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Kontaktpersoner